logo przedsiebiorcy

Samorządowa Marka Roku

Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.

W ramach Programu realizowany jest Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, który od dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z mieszkańcami, inwestorami i przedsiębiorcami oraz turystami. Plebiscyt pokazuje rozwój, konkurencyjność i innowacyjność polskich gmin, miast i regionów.
W ramach programu odbyły się także Targi Polish Brands Expo, podczas których przedstawiciele polskich regionów mieli możliwość promowania wyjątkowych miejsc, produktów regionalnych, tradycji, unikatowych wydarzeń. Targi były również doskonałą formą promocji gospodarczej i inwestycyjnej oraz umożliwiły nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Podczas targów miało miejsce Polish Business Forum, gdzie w formie paneli dyskutowano na temat pozycji polskiej marki w globalnej gospodarce i trendów, które budują jej innowacyjność, jak również  na temat energii i bezpieczeństwa.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Integracja środowiska samorządowego, mającego znaczący wpływ na rozwój regionów

2. Promowanie działań prorozwojowych, wysokich standardów zarządzania, rzetelności i zaangażowania w przekładanie sukcesów na budowanie silnej marki

3. Umożliwienie wymiany poglądów, doświadczeń związanych z zarządzaniem regionem i budowaniem silnej pozycji

4. Promowanie i prezentowanie osiągnięć i doświadczeń uczestników Programu

5. Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych

6. Wspieranie podmiotów i osób będących uczestnikami Programu w budowaniu silnej marki

7. Współpraca z instytucjami, organizacjami i władzami administracji publicznej w celu promocji polskich regionów.

Promocja lokalnej marki jest niezbędnym elementem harmonijnego rozwoju, którego nadrzędnym celem jest poprawa standardu życia mieszkańców. Udział w Programie to promocja najlepszych, ukazująca jakość i solidność, jednocześnie przyczyniająca się do dalszego ich rozwoju.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces