logo przedsiebiorcy

Misja

 • Budowanie spośród zrzeszonych Członków Federacji, silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich
 • Kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania przedsiębiorców i instytucji oraz budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki;
 • Reprezentowanie na arenie ogólnokrajowej oraz ogólnoświatowej społecznych, gospodarczych i ekonomicznych interesów zrzeszonych Członków Federacji;
 • Reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów zrzeszonych Członków Federacji wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli;
 • Kooperacja z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, izbami w kraju i poza jego granicami;
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji działalności gospodarczej Członków Federacji;
 • Prowadzenie działań edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do wymagań nowoczesnej gospodarki i strategii inteligentnej specjalizacji;
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, samorządów, instytucji oraz na rzecz ochrony zdrowia, ochrony środowiska, poszanowania energii;
 • Budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia więzi biznes-nauka;
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju e-gospodarki i e-biznesu;
 • Nawiązywanie oraz wspieranie współpracy w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce
 • Do zadań Federacji należy w szczególności zbudowanie silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce, poprzez podejmowanie inicjatyw sprzyjających ich rozwojowi i promocji.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces