logo przedsiebiorcy

Eksperci

Członkowie Przedsiębiorców.pl mogą korzystać z porad zespołu eksperckiego współpracującego z Federacją. Doświadczeni specjaliści oferują pomoc w  obszarach tematycznych związanych z prowadzeniem działalności.

 

 

Prawo

Piotr Podgórski

Piotr PodgórskiRadca prawny – wspólnik w Kancelarii Prawnej Clever One. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarcych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). Interesuje się tematyką związaną z leasingiem.

Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej oraz w miesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się językiem angielskim.


Human Resources (HR)

Andżelika Majewska LeasingTeam zdjęcieAndżelika Majewska - Wiceprezes Zarządu LeasingTeam
Wizjonerka, współzałożycielka Grupy Kapitałowej LeasingTeam – największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która skutecznie rywalizuje z globalnymi koncernami na polskim rynku outsourcingu HR.
Andżelika Majewska nadaje strategiczny kierunek spółkom z Grupy, odpowiada za rozwój i kontakty z klientami, wdraża nowoczesne narzędzia i modele zatrudnienia, które umożliwiają organizacjom zwiększenie efektywności i przyspieszenie rozwoju biznesu. Jest laureatką rankingu „100 największych firm zarządzanych przez kobiety” opublikowanego przez Gazetę Finansową (LeasingTeam zajął 89. miejsce) oraz zdobywczynią tytułu Tygrysa Biznesu przyznawanego przez Fundację Pro Progressio osobom zasłużonym dla świata outsourcingu.
Absolwentka Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów Executive MBA na Maastricht University. Uczestniczka Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

 

 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Tomasz Waźbiński

tomasz wazbinskiAbsolwent Uniwersytetu Kształcenia Zawodowego w Hadze, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Menedżer Administracji Publicznej, dyplomata, szkoleniowiec, ekspert ds. RODO; Wyższa kadra zarządzająca administracji samorządowej, specjalista ds. integracji europejskiej, programów europejskich, kultury i edukacji oraz współpracy międzynarodowej.
Pełnił funkcję Członka Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Były reprezentant Związku Województw RP w Komitecie Monitorującym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Były Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) przy Prezesie Rady Ministrów. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Były Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze. Inicjator powołania Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach.
Obecnie: Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu, Handlu i Usług, członek Zespołu do spraw RODO przy Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy, Prezes AW Consulting Sp. z o.o., spółki zajmującej się ochroną danych osobowych; członek licznych kapituł nagród dla przedsiębiorców.

 

Zarządzanie inwestycjami

dr Arkadiusz Jan Derkacz

Arkadiusz Derkacz wersja smallabsolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, przedstawiciel nowej ekonomii instytucjonalnej. Specjalista ds. międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych, nowoczesnego zarządzania projektami inwestycyjnymi i zarządzania procesowego. Ekspert w zakresie inwestycji publicznych. Twórca koncepcji optymalizacji realizacji inwestycji publicznych, a także ogólnej koncepcji mierników procesów biznesowych. Naukowo zajmuje się nową ekonomią instytucjonalną, polityką gospodarczą, zarządzaniem projektami inwestycyjnymi oraz zarządzaniem procesowym. Pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. 

 

Aktywny menedżer i ekspert nowoczesnego zarządzania organizacjami. Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie za granicą (Niemcy, Czechy, Austria), gdzie pracował jako kierownik produkcji, kierownik organizacyjny, dyrektor finansowy i menedżer. Skutecznie i efektywnie realizował swoje zadania zarządcze w branżach: budowlanej, zbrojeniowej, odlewniczej, inżynierii infrastrukturalnej i medycznej. Jako dyrektor finansowy zdobywał doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi realizowanymi w formule zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest promotorem twierdzenia, iż dobry menedżer powinien zarządzać zarządzaniem. Zarządzanie zaś należy traktować jako samodzielną specjalizację, której optymalna realizacja jest kluczem do skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa. Prowadził doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem dla menedżerów różnego szczebla. Ekspert i konsultant w zakresie inwestycji publicznych i polityki gospodarczej oraz analizy biznesowej, optymalizacji organizacyjnej przedsiębiorstw, zarządzania procesowego oraz nowoczesnego zarządzania neoinstytucjonalnego.

 


Rachunkowość

dr Roman Seredyński, Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident 

doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział
w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

 

Michał Kołosowski, Partner UHY ECA, Biegły rewident – karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie sprawuje funkcję Partnera w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

 

Prawo podatkowe

Edyta Krzywańska, Associate Partner UHY ECA – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12676); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 

Tomasz Moszczyński, Manager UHY ECA – doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego.

 

Budownictwo

mgr Barbara Reduch-Widelska – absolwentka SGPiS (obecna SGH) oraz licznych staży: krajowych i zagranicznych, studiów podyplomowych i kursów menedżerskich od 40 lat związana jest z branżą budowlaną (COBRTI „INSTAL”, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, KPB „UNI-BUD”. Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, w tym m.in.: dwumiesięcznego stażu we Francji z zakresu zarządzania i finansowania budownictwa społecznego HLM - obecnie w Polsce TBS, zorganizowanego i finansowanego przez francuskie Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Mieszkalnictwa i Transportu oraz licznych szkoleń organizowanych przez Europejską Federację Przemysłu Budowlanego FIEC z siedzibą w Brukseli, organizacje europejskie, stowarzyszenia branżowe i inne organizacje partnerskie.
Od 23 lat jest Prezesem Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD” gdzie m.in. opracowała i wdrożyła wiele nowatorskich projektów służących eksporterom usług do UE i EOG jak np. uruchomienie centrum informacji o Unii Europejskiej, stały serwis informacyjny o zasadach działania na rynkach europejskich, w tym szczególnie niemieckim. Autorka szeregu publikacji w wydawnictwach branżowych w kraju i za granicą.
Doświadczenie swoje wykorzystuje również w pracach licznych komisji i zespołów działających na rzecz rozwoju firm zwłaszcza tych z grupy MSP oraz w działalności szkoleniowej adresowanej do eksporterów usług.
W ostatnich latach pełniła społecznie wiele funkcji na rzecz szeroko rozumianego środowiska budowlanego – była m.in. Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, członkiem Prezydium Kongresu Budownictwa, Współprzewodniczącą Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
 

Zarządzanie w ochronie zdrowia

sjmgr Sławomir Jagieła, MBA – Prorektor ds. Interesariuszy Zewnętrznych, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej.

Menedżer i ekspert branży ochrony zdrowia. Otrzymał nagrodę dla Menedżera Roku w ochronie zdrowia. Odznaczony przez Ministra Zdrowia za racjonalizm i konsekwencje – nagroda „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania; Szkoły Wyższej Olympus; Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Zespołu Szkół Medycznych w Radomiu Wydziału Pielęgniarstwa. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, prelegent, autor licznych opracowań naukowych z zakresu ochrony zdrowia. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał, między innymi w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, Banku Gospodarstwa Krajowego, Medicover, Centrum Medycznym Damiana. Uczestnik wielu kluczowych debat, konferencji i wydarzeń specjalnych związanych z sektorem ochrony zdrowia. Publicysta prasy fachowej związanej branżą medyczną.

Konsekwentny w działaniu, stanowczy, potrafi definiować jasne cele. Nastawiony zarówno na wynik, jak i na wysoką jakość usług.

 

 

Kompetencje miękkie

Robert Pacierpnik

Trener Mentalny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie - kierunek: Zarządzanie w sporcie, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także Akademii Trenerów Mentalnych, certyfikowany specjalista MTQ48 i MTQ48SPORT – testów mierzących odporność psychiczną. Jako Dyrektor Handlowy, Menedżer sprzedaży B2B w firmie Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Doradca Zarządu Federacji Przedsiębiorcy.pl – współpracował z ponad 700 przedsiębiorstwami. 
Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomaga stworzyć w organizacjach i firmach warunki sprzyjające budowaniu wewnętrznej motywacji do pracy, dzięki którym pracownicy są nie tylko wydajni, ale również zaangażowani i związani ze swoją firmą.
Pracuje także ze sportowcami, którzy dzięki jego metodom, które stosuje we współpracy – odnoszą sukcesy. Jako certyfikowany specjalista testów mierzących odporność psychiczną - przeprowadza je wśród sportowców i menedżerów. Na podstawie wyników opracowuje dla nich indywidualną drogę wzmocnienia odporności psychicznej, aby mogli łatwej sprostać wyzwaniom i skuteczniej realizować swoje cele.
W swojej pracy kieruje się mottem „Sukces jest wyborem”.

 

 


 

Samorząd Gospodarczy

Andrzej Stępniewski
Przewodniczący Rady Programowej
Ekspert ds. powszechnego samorządu gospodarczego
 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Robert Kmieciak

dr hab. w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kieruje zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu prac poświęconych tematyce samorządowej.

 

dr Paweł Antkowiak

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Absolwent politologii o specjalnościach administracja samorządowa i administracja europejska. Ukończył studia podyplomowe Studium Programów Europejskich – Strategiczne Planowanie Rozwoju oraz kurs pedagogiczny.

W 2012 roku został powołany na funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji kształcenia. Od roku 2013 pełni także funkcję opiekuna kierunku studiów „Zarządzanie Państwem”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Kierownik studiów podyplomowych: „Public Policy” i „Zarządzanie Publiczne”, a także kursów dokształcających: „Akademia Liderów Lokalnych” i „Samorządowa Kampania Wyborcza”. Współpracuje ze studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego. Ekspert w projektach związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym.

 

dr Karol Dąbrowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, od 2010 roku w Warszawie w Collegium Varsoviense sprawował funkcje dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (2010-2011); prorektora (2011-2013) oraz dziekana Wydziału Nauk Stosowanych (2013-2014). W 2012 r. pełnił też obowiązki Prorektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. W listopadzie 2014 roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa. W międzyczasie pracował w administracji skarbowej; był ekspertem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; ukończył kurs języka migowego I i II stopnia; zajmował się szkoleniami z prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i działalności fundacji. Współdziała z Kancelarią Świeca & Wspólnicy na polu nauki i szkolnictwa wyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: administrację skarbową, metodologię nauki, prawne aspekty głuchoślepoty, samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.

 

dr Katarzyna Walkowiak

 

dr Dariusz Grabowski

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces