logo przedsiebiorcy

W imieniu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej serdecznie zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej do São Paulo w Brazylii.

Czytaj więcej

22 czerwca w warszawskim Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość.

Czytaj więcej

W imieniu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC), mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Misji Gospodarczej PPCC do Portugalii (Lizbona) dla polskich firm. 

Czytaj więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Digital Transformation, która odbędzie się 27 czerwca 2018 r., przy okazji odbywającej się w Liverpoolu inicjatywy biznesowej International Festival for Business (IFB 2018).

Czytaj więcej

W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, a także edukacji i zdrowia.

Czytaj więcej

W dniach 16–18 kwietnia 2018 r. w Hotelu Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem odbędzie się Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi.

Czytaj więcej

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 850 tys. zł na udział w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach. W ramach dofinansowania będą też mogli sfinansować koszty doradcy, który m.in. zapozna ich ze specyfiką danego rynku zagranicznego.

Czytaj więcej

Siódma konferencja Wolves Summit odbędzie się w Warszawie 10-11 kwietnia 2018 r. Przewiduje się udział nawet 2500 uczestników oraz 400 startupów z ponad 60 krajów. Tuż przed najnowszą edycją imprezy odbędą się dodatkowa specjalistyczna konferencja.

Czytaj więcej

Z najnowszego raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej – I półrocze 2018” wynika, że tylko 11% Ukraińców chce się osiedlić w Polsce na stałe. Dla zdecydowanej większości emigracja ma charakter zarobkowy, powtarzalny i krótkotrwały.

Czytaj więcej

W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej mamy przyjemność zaprosić do udziału w Wielobranżowej Misji Gospodarczej do Brześcia na Białoruś.

Czytaj więcej

Jak bezpiecznie ubezpieczać się? O tym dowiemy się podczas kolejnego spotkania z cyklu "Śniadanie z ekspertem".

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach z cyklu "Podatkowe aspekty działalności gospodarczej w 2018 r. – ryzyka prawne, karnoskarbowe i karne".

Czytaj więcej

Lubelski oddział Przedsiębiorcy.pl serdecznie zaprasza na szkolenie.

Czytaj więcej

Łączny budżet tegorocznych konkursów agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to ponad 5 miliardów złotych. W „szybkiej ścieżce”, flagowym programie skierowanym do przedsiębiorców, to aż 2,85 mld zł.

Czytaj więcej

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać nowe kontakty z zagranicznymi firmami i poznać najnowsze trendy w swojej branży, zapraszamy do udziału w giełdach kooperacyjnych, misjach gospodarczych i stoiskach promocyjnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Centrum Rozwoju MŚP.

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Społeczną Akademię Nauk. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji” odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, przy Placu Narutowicza 1A.

Czytaj więcej

ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych podaje, że w tym roku w Polsce powstanie kolejnych 50 centrów usług dla biznesu, a w kolejnych latach utrzyma się trend wzrostowy na poziomie kilkudziesięciu nowych inwestycji rocznie.

Czytaj więcej

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Urząd Patentowy RP zapraszają na bezpłatne seminarium nt. systemów ochrony znaków towarowych "Strategia ochrony marki – system krajowy, międzynarodowy i regionalny"

Czytaj więcej

22 marca br. rozpocznie się pierwsza runda tegorocznego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (I etap usługowy) w ramach programu Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty (nawet 340 tys. zł) na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Czytaj więcej

4,6 proc. wzrostu PKB w ubiegłym roku, stopa bezrobocia w grudniu na poziomie 6,6 proc., poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie – wyniki polskiej gospodarki są coraz lepsze, a instytucje finansowe i Komisja Europejska szacują, że kolejny rok Polska utrzyma wzrost PKB na poziomie ponad 4%. Dobrej koniunkturze sprzyja efektywne inwestowanie funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces