logo przedsiebiorcy

W tym roku powstają pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
Docelowo do ich uruchomienia zobowiązana będzie większość krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji – Agendą ONZ ds. Migracji, Business Centre Club, Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych i Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają̨ do udziału w seminarium na temat globalnej inicjatywy IRIS (International Recruitment Integrity System) i jej wdrożenia w Polsce, które odbędzie się 16 lipca 2019 roku w godz. 10.00-13.00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych przy ulicy Książęcej 4.

Czytaj więcej

14 czerwca w Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala "30 lat Wolności RP", organizowana przez Przedsiębiorcy.pl wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług.

Czytaj więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsięborczości zaprasza na seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji" które odbędzie się 4 czerwca 2019 r., w Warszawie, w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73.

Czytaj więcej

Dyrektor lubelskiego oddziału Przedsiębiorcy.pl Pan Robert Górnik uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami kanadyjskiej misji gospodarczej, które - w ramach Poland Trade Mission - odbyło się w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Czytaj więcej

W imieniu Katedry Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Pani Prorektor ds. Rozwoju dr Beata Fałda zaprasza zainteresowanych przedstawicieli firm branży budowlanej do udziału w Seminarium Naukowo – Technicznym pt. „Zastosowanie włókien bazaltowych i innych produktów bazaltowych w budownictwie przemysłowym i indywidualnym oraz budowie dróg, mostów i lotniczych dróg startowych”.

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. "Miasto - wielokulturowa przestrzeń integracji", która odbędzie się 14 czerwca 2019 roku w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

 

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy w terminie 14-15 czerwca 2019 r. do Wrocławia na seminarium szkoleniowe nt.: „Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników w świetle wprowadzonych i planowanych zmian prawa w UE. Rynek niemiecki – wybrane zagadnienia prawne i podatkowe”.

Czytaj więcej

W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Dyrektor naszego lubelskiego oddziału Przedsiębiorcy.pl Robert Górnik serdecznie zaprasza na polsko-kanadyjskie spotkanie biznesowe.

Czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym "DOBROSĄSIEDZTWO - 2019", które w bieżącym roku odbędzie się w Mińsku na Białorusi, w dniach 6-7 czerwca w Bibliotece Narodowej Białorusi, Prospekt Nezavisimosti 116.

Czytaj więcej

W dniach 29-31 maja 2019 r. w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą odbędą się Targi China Homelife oraz Targi Export Expo połączone z Kongresem Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej.

Czytaj więcej

W imieniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w konkursie "Badania na rynek – miasta średnie”.
Od 25 marca do 8 maja 2019 roku mikro-, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin, które z nimi sąsiadują* mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie spotkanie w ramach Tygodnia Gospodarczego.

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w BIP RCL został udostępniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wraz z uzasadnieniem i OSR.

Czytaj więcej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników.

Czytaj więcej

Trzeci dzień Tygodnia Gospodarczego w Sejmie poświęcony był sądownictwu.

Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym w Sejmie rozpoczął się Tydzień Gospodarczy.

Czytaj więcej

Zapraszamy na Polish-Dutch Business Forum, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Hadze.

Czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w misji biznesowej organizowanej przez Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą (PPCC). Celem misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi portugalskimi partnerami biznesowymi, w ich siedzibach, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników profilem (brief).

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na Tydzień Gospodarczy w Sejmie, który odbędzie się w dniach 18-22 marca 2019. Wydarzenie to współorganizowane jest przez organizacje pracodawców: federację Przedsiębiorcy.pl, jak również przez Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club.

Czytaj więcej

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces